תפריט לחג

  • עוגת קינדלי ממולאת באגוזים – 290 פורינט כל פיסה
  • עוגת קינדלי ממולאת בפרג – 190 פורינט כל פיסה
  • אוזני המן – 150 פורינט כל פיסה

 

2019 Hol HaMoed - ivrit
2019 Peszach Széder vacsora - ivrit
2019 Peszach ünnepi vacsora és ebéd - ivrit